Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach

logotyp sds

Adres: ul. Główna 50
18-100 Łapy
tel. 85 650 10 24
mail: sekretariat@sdslapy.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy – przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym lub lekkim, przy jednoczesnym występowaniu innych sprzężonych zaburzeń, zwłaszcza neurologicznych.

Podopieczni uczestniczą m. in. w zajęciach plastycznych, kulinarnych czy treningu samoobsługi i zaradności życiowej mających na celu wsparcie funkcjonowania poza ośrodkiem.