Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. nr 238, poz. 1586, z 2014r. poz. 1752) i §5 pkt 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach nadanego uchwałą Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łapach oraz uchwałą Nr XVIII/159/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 lutego 2016r. zmienionej uchwałą nr XX/189/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 kwietnia 2016r. ustalam regulamin wewnętrzny Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach.