kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Łapach

ul. Główna 50
18-100 Łapy

tel. 85 650 10 24

sekretariat@sdslapy.pl
kierownik@sdslapy.pl

Adres skrytki Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach na platformie ePUAP: SDSLAPY

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”

nr KRS 0000169409
nr REGON 052215496

Nr konta bankowego
PKO BP 15 1020 1332 0000 1102 0233 4860