wolontariat

Zachęcamy wszystkich chętnych i otwartych na nowe doświadczenia do współpracy z naszą placówką.

„Co pobudza wolontariusza do poświęcenia swego życia innym? Przede wszystkim owo wrodzone poruszenie serca, które skłania każdą istotę ludzką do pomocy podobnym sobie. Jest to jakby prawo istnienia. Wolontariusz przeżywa radość wykraczającą daleko poza wykonane działanie, kiedy udaje mu się bez zapłaty dać coś z samego siebie innym. Właśnie dlatego wolontariat stanowi szczególny czynnik humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które wspiera i konkretyzuje, uwrażliwia on społeczeństwo na godność człowieka i na jego różnorodne oczekiwania. Dzięki prowadzonej działalności wolontariat pozwala doświadczyć, że jedynie wtedy, kiedy kocha się innych i oddaje się innym, istota ludzka w pełni realizuje samą siebie”

Św. Papież Jan Paweł II

Główną istotą wolontariatu jest chęć niesienia pomocy bez oczekiwania gratyfikacji za nią. Wolontariat stwarza szansę zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności. To jedyna w swoim rodzaju forma edukacji dla wszystkich, którzy się z nią stykają. Poprzez wolontariat młodzi ludzie rozwijają swoją osobowość, uczą się otwartości, odpowiedzialności i wrażliwości na innych.

Praca z osobami niepełnosprawnymi jest trudna i wymagająca. Naszych wolontariuszy cechuje odpowiedzialność, kreatywność, sumienność, a przede wszystkim umiejętność zaakceptowania odmienności innych.

Jedną z największych wartości w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi stanowią ludzie nieobojętni na los innych, angażujący swój czas i umiejętności na rzecz potrzebujących.

wolontariusze w naszej placówce,

Pomoc jaką niosą wolontariusze w naszej placówce, to przede wszystkim bycie z nimi, wspieranie, motywowanie do aktywności, czy po prostu rozmowa. Poza spędzaniem czasu z osobami niepełnosprawnymi wolontariusze uczestniczą aktywnie w ich rehabilitacji społecznej i ruchowej, jak też terapii zajęciowej. Ich otwartość na drugiego człowieka i pozytywna energia powodują, że nawet najbardziej zamknięte w sobie jednostki, które trudno zaangażować i zmotywować do działania, stają się bardziej otwarte.