Kategorie
Pracownia stolarsko-techniczna

Pracownia stolarska

W swojej działalności pracownia w głównej mierze ma na celu poprawę zdolności manualnych uczestników, naukę pracy w grupie oraz pomoc innym, rozwijanie zainteresowań domowników, a także zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie BHP podczas zajęć i w życiu codziennym.
Uczestnicy biorąc udział w zajęciach zapoznawani są z rodzajami drzew i ich zastosowaniem, dokonują podstawowych pomiarów, poznają proste narzędzia stolarskie i zasady posługiwania się nimi, wykonują półki, karmniki, ozdoby okolicznościowe itp.

Każdy z uczestników zajęć ma również okazję wykonywać prace przydatne w życiu codziennym w postaci drobnych napraw min. sklejanie, przykręcanie, przybijanie, wiercenie.