Kategorie
Pracownia teatralno-muzyczna

Pracownia muzyczno-teatralna

Organizowane w pracowni zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności muzycznych, a także motywowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz do inspiracji twórczej.

Podczas zajęć uczestnicy uczą się śpiewu, grają na instrumentach muzycznych, biorą udział w zabawach ruchowych oraz tańczą. W naszej placówce działa zespół muzyczny „Dźwięki Tęczy”, który występuje podczas różnych imprez domowych i zewnętrznych oraz na przeglądach organizowanych przez inne Środowiskowe Domy Samopomocy.

Organizowane są również tematyczne konkursy muzyczne. Podczas zajęć uczestnicy przygotowują się do występów konkursowych.

Zajęcia teatralne, sprzyjają rozwijaniu kreatywności, kształtowaniu twórczej osobowości poprzez zabawę, taniec, śpiew, recytację, mimikę oraz uwrażliwiają na sztukę.

Uczestnicy ćwiczą pamięć, uwagę, wymowę, rozwijają słownictwo. Podczas zajęć przygotowywane są małe formy teatralne, które są przedstawiane podczas uroczystości domowych w placówce (Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Dzień Matki, Święto Odzyskania Niepodległości, Jasełka). Zajęcia teatralne uczą również kulturalnego spędzania czasu wolnego.