Kategorie
Świetlica

Świetlica

Świetlica jest miejscem, gdzie uczestnicy mają możliwość rozwijania zainteresowań związanych z literaturą, audycjami radiowymi i telewizyjnymi. W pracowni prowadzone są zajęcia mające na celu nabycie nowych umiejętności w zakresie funkcjonowania poznawczego i społecznego. Uczestnicy chętnie podejmują rozmowy indywidualne, a także biorą udział w pogadankach grupowych prowadzonych w ramach treningu prowadzenia rozmowy. W świetlicy odbywają się też zebrania społeczności Domu, na których omawiane są wszelkie sprawy związane ze Środowiskowym Domem Samopomocy. Ponadto utrwalane są nabyte już sprawności takie jak: pisanie, czytanie i liczenie. W świetlicy uczestnicy chętnie grają w gry planszowe, logiczne i edukacyjne.

Świetlica jest miejscem, gdzie realizowany jest trening spędzania czasu wolnego. Trening ten ma na celu poszukiwanie i rozwijanie zainteresowań, ale także realizowany jest poprzez promowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego takich jak turystyka, rekreacja, udział w imprezach kulturalnych, czy też w wyjazdach do kina, teatru, filharmonii, na wystawy i do innych instytucji kulturalnych.