Kategorie
aktualnie

Prace konkursowe

„Kartka świąteczna wykonana w programie graficznym Paint”. Prace konkursowe Uczestników wykonane w ramach zajęć komputerowych 💻 Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, swoje prace wykonali samodzielnie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi wkrótce.