Kategorie
aktualnie

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obchodzony jest co roku 2 kwietnia. Głównym celem obchodów święta jest przeciwstawienie się dyskryminacji oraz stereotypom dotyczących osób dotkniętych autyzmem. Czasami używana jest także nazwa Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu.

Kolorem niebieskim wyrażamy swoją solidarność z Osobami z Autyzmem 💙