Kategorie
Świetlica

Świetlica

Świetlica jest miejscem, gdzie uczestnicy mają możliwość rozwijania zainteresowań związanych z literaturą, audycjami radiowymi i telewizyjnymi. W pracowni prowadzone są zajęcia mające na celu nabycie nowych umiejętności w zakresie funkcjonowania poznawczego i społecznego. Uczestnicy chętnie podejmują rozmowy indywidualne, a także biorą udział w pogadankach grupowych prowadzonych w ramach treningu prowadzenia rozmowy. W świetlicy odbywają się też zebrania społeczności Domu, na których omawiane są wszelkie sprawy związane ze Środowiskowym Domem Samopomocy. Ponadto utrwalane są nabyte już sprawności takie jak: pisanie, czytanie i liczenie. W świetlicy uczestnicy chętnie grają w gry planszowe, logiczne i edukacyjne.

Świetlica jest miejscem, gdzie realizowany jest trening spędzania czasu wolnego. Trening ten ma na celu poszukiwanie i rozwijanie zainteresowań, ale także realizowany jest poprzez promowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego takich jak turystyka, rekreacja, udział w imprezach kulturalnych, czy też w wyjazdach do kina, teatru, filharmonii, na wystawy i do innych instytucji kulturalnych.

Kategorie
Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata jest specjalnie wyodrębnionym pomieszczeniem, w którym znajdują się różne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów przez pobudzenie ich muzyką i efektami świetlnymi. Podstawowym celem jest stworzenie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz relaksacja i odprężenie. W sali znajduje się kurtyna światłowodowa, kula i tablica lustrzana, a także kolumna wodna, magiczne akwarium oraz dywan świetlny.

Kategorie
Pracownia kulinarna

Trening kulinarny wraz z treningiem zaradności i samoobsługi

Poprzez trening uczestnicy uczą się większej samodzielności i zaradności życiowej, tak aby samodzielnie i świadomie żyć w społeczeństwie. Wykonują czynności dostosowane do ich możliwości psychofizycznych: od prostego wycierania stolika, umycia kubka, do samodzielnego wykonania herbaty, kanapki, deseru czy dania obiadowego. Podczas zajęć uczestnicy utrwalają umiejętność mycia naczyń, doskonalą umiejętność posługiwania się sprzętem AGD, sporządzają menu i listy zakupów, a także robią zakupy w sklepie. Uczą się estetycznego nakrycia stołu oraz kulturalnego spożywania posiłku. Ponadto uczą się wykonywać pranie ręczne oraz pranie przy pomocy pralki automatycznej, rozwieszają pranie, prasują oraz uczą się sprzątania – posługiwania się szczotką, szufelką, odkurzaczem.

Zajęcia cieszą się popularnością u uczestników i dają im dużo satysfakcji.

Kategorie
Pracownia teatralno-muzyczna

Pracownia muzyczno-teatralna

Organizowane w pracowni zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności muzycznych, a także motywowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz do inspiracji twórczej.

Podczas zajęć uczestnicy uczą się śpiewu, grają na instrumentach muzycznych, biorą udział w zabawach ruchowych oraz tańczą. W naszej placówce działa zespół muzyczny „Dźwięki Tęczy”, który występuje podczas różnych imprez domowych i zewnętrznych oraz na przeglądach organizowanych przez inne Środowiskowe Domy Samopomocy.

Organizowane są również tematyczne konkursy muzyczne. Podczas zajęć uczestnicy przygotowują się do występów konkursowych.

Zajęcia teatralne, sprzyjają rozwijaniu kreatywności, kształtowaniu twórczej osobowości poprzez zabawę, taniec, śpiew, recytację, mimikę oraz uwrażliwiają na sztukę.

Uczestnicy ćwiczą pamięć, uwagę, wymowę, rozwijają słownictwo. Podczas zajęć przygotowywane są małe formy teatralne, które są przedstawiane podczas uroczystości domowych w placówce (Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Dzień Matki, Święto Odzyskania Niepodległości, Jasełka). Zajęcia teatralne uczą również kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Kategorie
Pracownia sportowo - rehabilitacyjna

Pracownia rehabilitacyjno-sportowa

Pracownia wyposażona jest w przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne, rowerki stacjonarne, stół do ćwiczeń manualnych, atlas, drabinki, stół do tenisa, piłkarzyki, piłki lekarskie, fotel do masażu, materace itp.

Prowadzone zajęcia mają na celu usprawniane indywidualnych dysfunkcji układu ruchu, poprawę sprawności i wydolności organizmu, korekcję wad postawy, przygotowywanie i udział w zawodach sportowych.

Kategorie
Pracownia stolarsko-techniczna

Pracownia stolarska

W swojej działalności pracownia w głównej mierze ma na celu poprawę zdolności manualnych uczestników, naukę pracy w grupie oraz pomoc innym, rozwijanie zainteresowań domowników, a także zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie BHP podczas zajęć i w życiu codziennym.
Uczestnicy biorąc udział w zajęciach zapoznawani są z rodzajami drzew i ich zastosowaniem, dokonują podstawowych pomiarów, poznają proste narzędzia stolarskie i zasady posługiwania się nimi, wykonują półki, karmniki, ozdoby okolicznościowe itp.

Każdy z uczestników zajęć ma również okazję wykonywać prace przydatne w życiu codziennym w postaci drobnych napraw min. sklejanie, przykręcanie, przybijanie, wiercenie.

Kategorie
Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa

W pracowni komputerowej prowadzone są zajęcia za pomocą różnych metod i form pracy.

Dostosowane są indywidualnie do każdego uczestnika w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz umiejętności pisania i czytania.

Uczestnicy uczą się praktycznej obsługi komputera, poznają system operacyjny i najważniejsze jego programy, a także korzystają ze sprzętów takich jak drukarka, skaner, ksero.

Pracownia wyposażona jest w 3 stanowiska komputerowe oraz stałe łącze internetowe, które umożliwia swobodny dostęp do wszelkiego rodzaju informacji oraz rozwijanie zainteresowań korzystając z wyszukiwarek internetowych.

Kategorie
Pracownia plastyczno-krawiecka

Pracownia plastyczno-krawiecka

Podczas zajęć plastycznych uczestnicy rozwijają sprawność manualną, wyobraźnię i kreatywność.

Uczą się spędzania czasu wolnego w sposób twórczy. W efekcie powstają m. in. rysunki, obrazy na szkle, kartki okolicznościowe, kompozycje przestrzenne itp.

Zajęcia krawieckie prowadzone są regularnie w ŚDS-ie. Uczestnicy uczą się praktycznych umiejętności krawieckich tj. przyszycie guzika, zszycie rozprutego ubrania, drobnych przeróbek itp.

W pracowni znajdują się maszyny do szycia, dzięki którym wykonywane są ściereczki, woreczki, fartuchy, poszewki itp. W trakcie zajęć krawieckich wykonujemy również upominki okolicznościowe np. serduszka, korale, elementy do pocztówek. Niektóre osoby utrwalają umiejętności robienia na drutach czy szydełku. Przygotowywane są kostiumy do przedstawień, ozdoby świąteczne, dekorowanie pomieszczeń.

Prowadzone zajęcia mają na celu: pobudzanie wyobraźni przy tworzeniu prac różnorodnymi technikami, ćwiczenia manualne rąk, dbanie o porządek, czystość i estetykę przy wykonywaniu prac oraz w swoim otoczeniu.